dezenflasyon

« Sözlük Dizinine Dön

Enflasyonun önlenmesi ya da enflasyonist beklentilerin kırılması ve ekonomik istikrarın korunması amacıyla merkez bankası tarafından reeskont oranlarının yükseltilmesi, kredileri daraltıcı yönde müdahale edilmesi ve açık piyasa işlemlerine başvurulması politikası.

İngilizcesi:
disinflation
« Sözlük Dizinine Dön