devletçilik

« Sözlük Dizinine Dön

1. Her türlü sosyal, siyasal ve ekonomik düzenlemede devlete öncülük ve öncelik veren anlayış. 2. Devletin planlamadan başlayarak bizzat mal ve hizmetlerin üretiminin gerçekleştirilmesi, işbölümü ve gelir dağılımının sağlanmasına kadar bütün kararlarda ekonomik hayata müdahalesinden yana olan ekonomi yönetimi anlayışı. bkz. serbest piyasa ekonomisi, güdümlü ekonomi.

İngilizcesi:
etatism/statism
« Sözlük Dizinine Dön