dışsal değişken

« Sözlük Dizinine Dön

Bir olay, olgu ya da sürecin çözümlenmesinde kullanılan modelin işleyişinde, dışardan veri olarak alınan; söz konusu model dışındaki faktörlerce belirlendiği kabul edilen değişken. Bir modelde, modelin unsurlarından biri olarak kabul edilmeyen, model dışından veri olarak kabul edilen değişken. bkz. değişken, içsel değişken.

İngilizcesi:
exogenous variable
« Sözlük Dizinine Dön