içsel değişken

« Sözlük Dizinine Dön

Endojen değişken. Bir olay, durum ya da sürecin çözümlemesinde kullanılan modelin işleyişinde doğrudan etkili olduğu düşünülen, dışardan veri olarak alınmayan ve söz konusu model çerçevesinde değeri açıklanabilen değişken. bkz. değişken, dışsal değişken.

« Sözlük Dizinine Dön