doğal haklar

« Sözlük Dizinine Dön

Doğuştan kazanılan, eğitim, gelir ve yeteneklere bağlı olmayan yaşama, düşünme, konuşma gibi her bir insan için vazgeçilemez, devredilemez ve yok edilemez haklar. bkz. insan hakları.

İngilizcesi:
natural rights
« Sözlük Dizinine Dön