doğrulama

« Sözlük Dizinine Dön

Bir hipotezin, bilginin veya iddianın doğru olup olmadığını tespit etmek için bilinen ve kabul gören bütün mantıksal yahut deneysel ispatlama yöntemlerinin kullanılması. Bir argümanda sonucu haklı çıkarmak için kanıt olarak ortaya konan öncüllere uygulanan mantıksal işlem. bkz. yanlışlama.

İngilizcesi:
verification
« Sözlük Dizinine Dön