DTÖ

« Sözlük Dizinine Dön

Dünya ticaretinin serbestleştirilmesi çabalarını koordine etmek amacıyla, GATT’ın yerini almak üzere 1994 yılında kurulup 1995 yılı başından itibaren faaliyete geçmiş olan, Cenevre merkezli örgüt. 2019 yılı itibariyle 155 ülkenin üye olduğu, 30 ülkenin de üyelik görüşmelerinin devam ettiği DTÖ, Uruguay Turu sonunda imzalanan çok taraflı serbest ticaret anlaşmalarının takipçisi, uluslararası ticaretin yönünün belirlendiği bir forum, üye ülkelerin dış ticaretle ilgili olarak karşılaştıkları sorunları tek taraflı önlemlere başvurmadan çözmeye çalışan bir organ ve gelişmekte olan ülkelerin uluslararası çok taraflı ticaret sistemiyle bütünleşmesine aracılık eden bir kurumdur.

İngilizcesi:
WTO
« Sözlük Dizinine Dön