eğitim sosyolojisi

« Sözlük Dizinine Dön

Bireyleri içinde yer aldıkları toplumsal süreçlerde ve kurumsal yapılarda belirli roller üstlenebilecek şekilde kodlamak ve onlara bir program çerçevesinde belirli inanç, değer ve düşünce kalıpları kazandırmak amacıyla oluşturulan eğitim kurumlarıyla söz konusu topluma hayat veren iktidar ilişkileri, ekonomik yapı, din, ideoloji, aile yapısı vs. arasındaki ilişkileri inceleyen disiplin.

İngilizcesi:
sociology of education
« Sözlük Dizinine Dön