eklektisizm

« Sözlük Dizinine Dön

Seçmecilik. Değişik düşünce ekol, sistem veya düşünürlerin en iyi ya da en doğru olduğu varsayılan düşüncelerinin, ait oldukları bütünlükten soyutlanarak bir araya getirilmesi.

İngilizcesi:
eclecticism
« Sözlük Dizinine Dön