eksik rekabet

« Sözlük Dizinine Dön

Aksak rekabet. Az sayıda alıcı veya satıcının bulunup fiyatları etkileyebilmesi, ürünün homojen olmaması, bilgi akışının sınırlı olması ya da piyasaya giriş çıkışta kimi engeller bulunması gibi tam rekabet piyasasının teorik varsayımlarından bir veya birkaçının gerçekleşmediği piyasa. Örn. monopol, oligopol piyasaları. bkz. tam rekabet piyasası, monopol, monopson, oligopol, oligopson.

İngilizcesi:
imperfect competition
« Sözlük Dizinine Dön