elit dolaşımı

« Sözlük Dizinine Dön

Toplumsal istikrar ve sosyal değişimin temel mekanizması olarak hem yönetici elit gruplarının kendi içlerinde nitelik açısından yenilenmek için, hem de yönetici olmayan elitlerle yönetici olan elitler arasında karşılıklı gidiş gelişleri sağlamak için gerekli olan siyasal hareketlilik. (V. Pareto)

İngilizcesi:
circulation of elites
« Sözlük Dizinine Dön