hareketlilik

« Sözlük Dizinine Dön

Mobilizasyon. Mobilite. Yeni imkanlar, kazançlar veya avantajlar elde etmek amacıyla bir mekandan başkasına veya bir konumdan diğerine doğru kısa veya uzun süreli gidiş-geliş. Toplumsal hiyerarşide bir sınıftan diğerine, bir yerleşim yerinden ötekine geçmeye toplumsal hareketlilik; işgücünün bir sektörden başka bir sektöre, bir işletmeden başka bir işletmeye geçmesine işgücü hareketliliği; daha genelde üretim faktörlerinin bir üretim ve istihdam alanından bir başkasına geçmesine de faktör hareketliliği denir.

İngilizcesi:
mobilization
« Sözlük Dizinine Dön