hareket-i cevheri kuramı

« Sözlük Dizinine Dön

17. yüzyılda yaşamış olan ünlü İranlı düşünür Molla Sadra’nın sistemleştirdiği; hareketin, varlığın özünde meydana geldiğini, bu nedenle de geçici olmadığını savunan felsefi görüş. Buna göre, varlıklar sürekli olarak kategorik düzeyde sahip oldukları imkânların birinden diğerine geçtikleri için her an bir sönüş ve doğuş, oluş ve yok oluş sürecindedirler. Bu sürecin sürekliliğini sağlayan mutlak iradedir. Değişme ve hareket, varlığın görünüşünde değil, özünde, arazda değil cevherdedir, bu anlamda eşya, varlık alemi her an yeniden yaratılmaktadır.

İngilizcesi:
theory of substantial motion
« Sözlük Dizinine Dön