emperyalizm kuramı

« Sözlük Dizinine Dön

Neo-Marksist çerçevede, kapitalizmin en ileri aşamasında dünya ölçeğinde genişlemesi ve dünya mal ve hizmet piyasalarında, kendisini yeniden üretmesine imkan verecek şekilde egemenlik kurmak suretiyle kendi içsel çelişkilerini hafiflettiğini, ancak bütün bunların sadece kapitalizmin kendi kaçınılmaz sonunu geciktireceğini ileri süren, tartışmalı ütopik kuram.

İngilizcesi:
theory of imperialism
« Sözlük Dizinine Dön