etnik sermaye

« Sözlük Dizinine Dön

Bir bireyin mensup olduğu etnik grubun ortalama sosyal sermayesi. bkz. sosyal sermaye.

İngilizcesi:
ethnic capital
« Sözlük Dizinine Dön