federasyon

« Sözlük Dizinine Dön

1. Dayanışma amacıyla birden fazla devletin bir birlik devleti içinde birleşmesi. 2. Aynı alanda faaliyet gösteren milli veya milletlerarası nitelikteki çeşitli kuruluşların aynı çatı altında toplanmak suretiyle oluşturdukları birlik.

İngilizcesi:
federation
« Sözlük Dizinine Dön