feodalizm

« Sözlük Dizinine Dön

Derebeylik. 1. Siyasi ve askeri gücü elinde bulunduran, toprağın mülkiyetine yahut imtiyazına sahip bir senyörler (derebeyler) sınıfı ile bu sınıfın otoritesine bağımlı bir serfler (toprağa bağlı köleler) sınıfının toplumsal yapının temel ikiliğini oluşturduğu sosyal düzen. 2. Batı dünyasının tarihsel serüveni içinde geçirdiği toplumsal aşamalardan biri olan ve siyasal liderlerin, toprak sahiplerinin ve toprakta çalışan köylülerin karşılıklı ekonomik ve siyasal bağımlılık ilişkisi içinde bulunduğu, dolayısıyla servetin ve siyasal iktidarın tarıma dayalı olduğu bir tür iktisadi-sosyal sistem. Ortaçağ’da Batının karakteristik sistemi olarak öne çıkan, Osmanlı ve öteki Doğu toplumlarında da geçerli olup olmadığı tartışmalı olan feodal toplum yapısının geçim tarzını oluşturan feodal üretim biçiminde temel üretim aracı toprak, toprak üzerinde mutlak mülkiyete sahip olan efendi senyör, toprağa bağlı yaşayan ve onunla birlikte alınıp satılabilen işçi ve köleler olan serfler sistemin üç temel unsurunu oluşturmaktadır.

« Sözlük Dizinine Dön