fıkıh usulü

« Sözlük Dizinine Dön

İslam hukuk metodolojisi. İslam hukukunun kaynaklarından nasıl, hangi araç ve yöntemlerle şer’î hüküm çıkarılabileceğini irdeleyen disiplin.

İngilizcesi:
methodology of Islamic law
« Sözlük Dizinine Dön