fonksiyonel gelir dağılımı

« Sözlük Dizinine Dön

Gelirin üretim faktörleri arasında, gördükleri fonksiyonlara göre bölüşülmesi. Belirli bir dönemde bir ekonomide yaratılan toplam gelirin emek, sermaye, toprak ve müteşebbisten oluşan üretim faktörleri arasındaki dağılımı. Buna göre toplam gelirden emek sahibinin aldığı paya ücret, sermaye sahibininkine faiz, toprak sahibininkine rant, girişimcininkine de kâr denir.

İngilizcesi:
functional distribution of income
« Sözlük Dizinine Dön