rant

« Sözlük Dizinine Dön

Kira. Toprak kirası. Normalin üstünde elde edilen ekstra gelir. Kendisinden yararlanma karşılığında herhangi bir üretim faktörüne; maddi ya da manevi, menkul veya gayrimenkul bir varlığa veya kaynağa ödenen bedel. Bu çerçevede toprağa veya başka bir gayrimenkule ödenen bedele kira (toprak rantı veya gayrimenkul rantı); aynı eğitimi görmelerine rağmen sahip oldukları başka yetiler nedeniyle bazı kişilere ayrıca ödenen bedele yetenek rantı; kıtlıktan doğan ekstra gelire kıtlık rantı; seçkin ve nezih mahallelerde kiraların daha yüksek olmasına semt rantı; verimi daha yüksek üretim faktörlerine ödenen ekstra kiraya verimlilik rantı; belirli bir malın piyasada oluşmuş denge fiyatından daha yüksek bir fiyat vermeye hazır tüketicilerin, düşündükleri muhtemel fiyat ile söz konusu denge fiyatı arasındaki pozitif farka, bir başka deyişle bir tüketicinin ödemeye hazır olduğu fiyat ile piyasada oluşan denge fiyatı arasındaki tüketici lehine olan farka tüketici rantı; üreticinin belirli bir malı satmaya razı olduğu en düşük fiyat ile piyasada oluşmuş daha yüksek denge fiyatı arasındaki farka üretici rantı; menkul veya gayri menkullerden elde ettiği rant geliriyle geçinen kimselere de rantiye denir.

İngilizcesi:
rent
« Sözlük Dizinine Dön