gelir eşitsizliği

« Sözlük Dizinine Dön

Belirli bir toplum içinde bireylerin elde ettiği gelirlerin birbirinden farklılaşma derecesi. Farklı toplum kesimlerinin GSYH’dan aldıkları payın birbirinden sapma göstermesi. bkz. Gini katsayısı.

İngilizcesi:
income inequality
« Sözlük Dizinine Dön