gelir etkisi

« Sözlük Dizinine Dön

Gelirin değişmesi halinde tüketimin bundan etkilenmesi. Gelir artınca talebi de artan, dolayısıyla gelir etkisi pozitif olan mallara normal mallar; buna karşılık gelir artınca talebi azalan, dolayısıyla gelir etkisi negatif olan mallara düşük mallar denir.

İngilizcesi:
income effect
« Sözlük Dizinine Dön