düşük mallar

« Sözlük Dizinine Dön

Aşağı mallar. Fakir malları. Gelir düzeyi yükselirken, tüketim talepleri azalan mallar. Düşük malların taleplerinin gelir esnekliği negatiftir; gelir yükselirken talepleri düşer. Örn. Düşük gelir düzeyinde çok patates tüketen birisinin, gelir düzeyi yükseldikçe patates yerine et vb. daha pahalı besin maddelerini ikame etmesi nedeniyle patates talebinin düşmesi, patatesin bir aşağı mal olduğunu gösterir. Görece daha ucuz olduğu için dar gelirli aileler tarafından tercih edilen, ancak uzun süre kuyrukta bekleme pahasına alınabildiği için, gelir düzeyi yükseldikçe normal ekmekle ikame edilen halk ekmeğinin bir düşük mal olduğu söylenebilir.

« Sözlük Dizinine Dön