gelir ortaklığı senedi

« Sözlük Dizinine Dön

Köprü, baraj vb. gibi mülkiyeti kamuya ait altyapı tesislerinin gelirlerine gerçek ve tüzel kişilerin ortak olmasını sağlayan; belirli miktarlarda anapara yatırılarak alınıp belirli bir dönem boyunca ilgili tesisten elde edilen gelirlerden, konulan anapara oranında pay alınmasını sağlayan ve dönem sonunda anaparanın geri alınabilmesinin mümkün olduğu bir tür iç borçlanma senedi.

İngilizcesi:
profit-sharing certificate
« Sözlük Dizinine Dön