gelir tablosu

« Sözlük Dizinine Dön

Bir işletmenin, belli bir hesap döneminde katlandığı tüm gider ve zararlarla, aynı dönemde sağladığı gelir ve kârları, ayrıntılı ve birbirleriyle karşılaştırılabilir bir sistematik içinde sunan, dönemin faaliyet sonucunu da kâr veya zarar olarak belirten finansal tablo. bkz. finansal tablolar.

İngilizcesi:
income table
« Sözlük Dizinine Dön