finansal tablolar

« Sözlük Dizinine Dön

Bilanço ve gelir (kâr-zarar) tablosu başta olmak üzere, bir işletmenin belirli bir tarihte veya belirli bir dönemdeki mali durumunu, finansal performansını, borçlarını ödeme kapasitesi ve kârlılık durumunu gösteren tablolar.

İngilizcesi:
financial tables
« Sözlük Dizinine Dön