gösterge

« Sözlük Dizinine Dön

Faiz, enflasyon, büyüme, suç işleme, okullaşma, evlenme, boşanma, doğum, ölüm oranları gibi toplumun belirli bir boyutundaki durumu somut olarak gösteren rakamsal değer. Enflasyon, işsizlik, büyüme vb. gibi ekonomik performansla ilgili göstergelere ekonomik gösterge; doğum oranı, bebek ölüm oranı, ortalama ömür beklentisi gibi nüfusla ilgili göstergelere demografik gösterge denir.

İngilizcesi:
indicator
« Sözlük Dizinine Dön