götürü vergi

« Sözlük Dizinine Dön

Gerçek vergi tabanı aranmaksızın ve vergi mükellefinin özel bireysel durumu dikkate alınmaksızın, kanunla belirlenmiş kriterlere ve yöntemlere göre, genel takdirle bütün bir mükellef grubu için belirlenen vergi türü. bkz. vergi.

İngilizcesi:
lump-sum tax
« Sözlük Dizinine Dön