ıslık dili

« Sözlük Dizinine Dön

Parmak, dil, diş, dudak ve yanaklar yardımıyla dudak hizasında oluşan ıslığın, kelime değeri kazanmasıyla kurulan iletişim.

İngilizcesi:
whistled language
« Sözlük Dizinine Dön