kamuoyu

« Sözlük Dizinine Dön

1. Bir tartışma veya sorun karşısında çoğunluğa hakim olan yahut kendisini etkin olarak duyuran kanaat. 2. Halkın görüşü, halk düzeyinde oluşan düşünce; efkâr-ı umumiye. bkz. açık kamuoyu.

İngilizcesi:
public opinion
« Sözlük Dizinine Dön