kapitalist birikimin genel yasası

« Sözlük Dizinine Dön

Marksist iktisat kuramı çerçevesinde kapitalist birikimin, sermayenin organik bileşimini yükseltmek suretiyle sürekli olarak bir aşırı işçi nüfusu meydana getirme eğiliminde olduğunu, kapitalistlerin artı-değeri artırmak için makinalaşma ve üretim yöntemlerini dönüştürme çabaları sonucu üretici kesimin bir kısmının tasfiye olacağını, yoksulluğun artacağını ve yedek sanayi ordusunun ortaya çıkacağı öngörüsü.

İngilizcesi:
general law of capitalist accumulation
« Sözlük Dizinine Dön