kaygı

« Sözlük Dizinine Dön

Bilince yansımayan çatışmalar veya yasaklanan güdüler sonucu meydana geldiği sanılan, belirsiz, nesnesi olmayan ve tanımlanamayan korku.

İngilizcesi:
anxiety
« Sözlük Dizinine Dön