Keynesyen işsizlik teorisi

« Sözlük Dizinine Dön

Ekonominin kendiliğinden dengeye gelmeyeceğini, kendi haline bırakılan piyasanın durgunluk ve yaygın işsizlik yaratacağını, bunun önlenmesi için, alım gücü yaratmak üzere piyasaya etkin devlet müdahalesinin gerekli olduğunu, işsizliğin bu yolla azaltılabileceğini savunan teori. bkz. Klasik işsizlik teorisi.

İngilizcesi:
Keynessian unemployment theory
« Sözlük Dizinine Dön