kıyı bankacılığı

« Sözlük Dizinine Dön

1. Bir ülkenin ulusal sınırları içinde bulunup, ülke sınırları dışında gibi kabul edilerek; ülkede faaliyette bulunan öteki bankaların tabi olduğu kural ve yükümlülüklere bağlı olmadan, veya çok az düzeyde bağlı olarak yapılan uluslararası bankacılık. 2. Ülke dışından sağlanan fonların, istisnalar dışında yine ülke dışında kullandırılmasını amaçlayan ve ülkede bankacılık sektörü için düzenlenmiş her türlü yasa ve yönetmeliklerin dışında kalan bir tür serbest bankacılık.

İngilizcesi:
off-shore banking
« Sözlük Dizinine Dön