komünist manifesto

« Sözlük Dizinine Dön

1848’de K. Marx ve F. Engels tarafından yayımlanan ve komünist hareketin amaç, program ve ilkelerini içeren broşür. Marks ve Engels’in birlikte kaleme aldıkları, bugüne kadar var olmuş bütün toplumların tarihinin “sınıf mücadelelerinin tarihi” olduğunu, proletaryanın zincirlerinden başka kaybedecek hiçbir şeyi olmadığını öne süren ve bütün ülkelerin işçilerini birleşmeye çağıran, ünlü manifesto.

İngilizcesi:
the communist manifest
« Sözlük Dizinine Dön