kült

« Sözlük Dizinine Dön

1. Mezhep, tarikat, dini inanış. 2. Yerel nitelik taşıyan dinsel inanç ve pratikler.

İngilizcesi:
cult
« Sözlük Dizinine Dön