küresel güney

« Sözlük Dizinine Dön

Az gelişmiş ülkelerin çoğunun güney yarımkürede yer alması nedeniyle, görece az gelişmiş ülkelerden oluştuğu düşünülen hayali dünya. bkz. küresel kuzey.

İngilizcesi:
global south
« Sözlük Dizinine Dön