küyerelleşme

« Sözlük Dizinine Dön

Glokalleşme. Glo­kalizasyon. İngilizce küreselleşme (globalization) ve yerelleşme (localization) kelimelerinden türetilen ve küresel etki, baskı ve taleplerin yerel düzeyde nasıl bir tepki ile karşılaşacağını ifade eden terim. Buna göre küresel aktörler ile yerel aktörler karşılaştığında yerel unsurları tasfiye etme, onlarla eklemlenme, kaybolmaya yüz tutmuş yerel değerleri ortaya çıkarma yahut küresel veya yerelin dışında tamamen yeni oluşumlara yol açma gibi sonuçlar doğurur. bkz. McDodaldlaşma, yerlileşme, melezleşme, dayatmacı küreselleşme.

« Sözlük Dizinine Dön