küresellik

« Sözlük Dizinine Dön

Bir ülkeye, bir ulusa veya bir kültüre özgü olmanın zıttı anlamında genellik, yaygınlık ve ortaklık özelliği olan.

İngilizcesi:
globalism
« Sözlük Dizinine Dön