leviathan

« Sözlük Dizinine Dön

Ejderha devlet. Kolları her yana uzanan, gücü her şeye yeten devlet. Gücü anayasa ve yasalarla sınırlandırılmamış, keyfi uygulamalara açık, sorgulanamayan ve yargılanamayan devlet. “İnsan insanın kurdudur” sözüyle meşhur, ünlü İngiliz düşünürü T. Hobbes’un ‘ejderha’ anlamına gelen ve devletin mutlak otorite sahibi olduğunu ve ancak bu durumda etkin bir devlet olabileceğini savunduğu kitabına koyduğu ad.

İngilizcesi:
leviathan
« Sözlük Dizinine Dön