logos

« Sözlük Dizinine Dön

1. Evreni kuşatan ve denetle­yen kozmik akıl. 2. Her şeyi açıklanabilir kıldığı varsayılan mantıksal temel düzlem.

İngilizcesi:
logos
« Sözlük Dizinine Dön