biyoloji

« Sözlük Dizinine Dön

Yaşambilim, dirimbilim. Canlıların oluşumu, gelişimi ve yaşam evrelerini incelemeyi konu edinen disiplin. Yunanca yaşam anlamına gelen bios ile bilim anlamına gelen logos sözcüklerinin bir araya getirilmesinden oluşan, bitki ve hayvanların doğma, büyüme, üreme ve ölme gibi çeşitli hayat aşamalarını inceleyen bilim dalı.

İngilizcesi:
biology
« Sözlük Dizinine Dön