eskatoloji

« Sözlük Dizinine Dön

Hayatın sonunu, ölüm sonrası hayatın niteliğini inceleyen bilgi dalı. Adı Yunanca “son şeyler” anlamına gelen eschatos ile “bilgisi” anlamına gelen logos sözcüğünden türeyen; ölüm, ölümsüzlük, yeniden dirilme, kıyamet, ve (Hristiyanlar için) İsa’nın ikinci gelişi gibi konuları irdeleyen öğreti.

İngilizcesi:
eschatology
« Sözlük Dizinine Dön