mali oligarşi

« Sözlük Dizinine Dön

Anti-kapitalist bakış açısına göre, kapitalist üretim tarzının yerleştiği toplumsal ortamlarda sermayenin ahlâkî ilke tanımayan, acımasız ve yayılmacı karakterinin bir sonucu olarak, toplumun küçük bir kesimini oluşturan büyük sermaye gruplarının kişisel ya da mali denetimleriyle ekonomik ve sosyal hayatın hemen hemen tamamına hükmetmesi; mutlu azınlık sultası.

İngilizcesi:
financial oligarchy
« Sözlük Dizinine Dön