Malthusçu nüfus kuramı

« Sözlük Dizinine Dön

Klasik iktisatçılardan T.R Malthus tarafından ”Nüfus Üzerine” adlı meşhur denemesinde ortaya atılmış olan, nüfusun geometrik, gıda üretiminin ise aritmetik olarak artığını; dolayısıyla yeryüzündeki kaynakların sürekli artan bir nüfusun talepleri ile başa çıkamayacağını, nüfusun üstün gücünün sefalet yada ahlaksızlık üretmeden kontrol edebileceğini ileri süren kuram.

İngilizcesi:
Malthussian theory of population
« Sözlük Dizinine Dön