mantığa büründürme

« Sözlük Dizinine Dön

Rasyonalizasyon. Akla yatkınlaştırma, aklileştirme, neden uydurma, makul hale getirme. Yadırganacağı düşüncesiyle kişinin davranışlarının gerçek nedenlerini saklayarak, onları toplumsal olarak kabul edilebilen ya da yadırganmayan başka nedenlerle gerekçelendirmesi; akla daha yatkın hale getirmesi. Örn. Pahalı araba alan birisinin, lüks tüketim eğilimini saklayarak, pahalı arabanın sonuçta daha çok tasarruf sağladığını söylemesi.

« Sözlük Dizinine Dön