matematik

« Sözlük Dizinine Dön

Sayılar bilimi. Mantıklı düşünme yolu. Etimolojik olarak, Yunanca’da “öğrenmek” anlamına gelen “mathein” ile “ilgili” anlamına gelen “ikos” sözcüklerinden oluşan ve sayı, rakam, şekil, niceliksel çokluk ve bunlarla ilgili kavramların mantıksal ilişkilerinin incelenmesini konu edinen disiplin.

İngilizcesi:
mathematics
« Sözlük Dizinine Dön