metodolojik bütüncülük

« Sözlük Dizinine Dön

Yöntembilimsel bütüncülük. 1. Bir bütünle ilgili bilginin onun parçalarıyla ilgili bilgilerin bir araya getirilmesiyle elde edilemeyeceğini, bütünlüğe anlam veren şeyin tek tek unsurların bilgilerinden daha farklı bir yöntemle elde edilebileceğini savunan yaklaşım. 2. Toplumsal olguların sadece onları meydana getiren bireylerin davranışlarının çözümlenmesiyle anlaşılamayacağını, söz konusu olguların ancak toplumun bütününü karakterize eden değerler, yapılar ve kurumlarla ilişkilendirilerek anlaşılabileceğini savunan yaklaşım. bkz. bütüncülük, tekçilik, metodolojik bireycilik.

İngilizcesi:
methodological holism
« Sözlük Dizinine Dön