millileştirme

« Sözlük Dizinine Dön

Ulusallaştırma, devletleştirme. Bir ülkede faaliyet gösteren yabancı firmaların ya da yabancı sermayenin egemen olduğu, dolayısıyla yabancıların kontrolünde bulunan üretici birimler veya sektörlerin yerli sermayenin kontrolüne verilmesi. bkz. kamulaştırma, denasyonalizasyon.

« Sözlük Dizinine Dön