milli muhasebe

« Sözlük Dizinine Dön

Tarım, sanayi ve hizmetler gibi ekonominin temel sektörlerinin, gerek birbirleriyle ilişkiler ve gerekse ekonomi içinde taşıdıkları ağırlıklar açısından incelenmesi; yatırımlar ve kamu harcamalarının millî gelir içindeki payları ile başlıca ekonomik göstergelerin makro çerçevede hesaplanıp çözümlenmesine yönelik işlemler bütünü.

İngilizcesi:
national income accounting
« Sözlük Dizinine Dön